05 juli 2020

De stappen naar een intieme woonwijk

Voor de mooie, groene plek tussen twee kerktorens achter de Wickenburghselaan in Schalkwijk liggen er al sinds 1997 plannen. Pas in 2016 werd er een overeenkomst gesloten met de eigenaar van de perenboomgaard. De ontwikkelaar is Dura Vermeer, initiatiefnemer voor het ontwikkelen van een intiem wijkje met speels verspringende woningen.

De stappen naar een intieme woonwijk

Afspraak voor duurzame, betaalbare woningen

Dura had meteen ideeën voor deze romantische plek. En de gemeente en potentiële bewoners hadden ook hun wensen, waar Dura graag bij aanhaakte. In 2019 wordt dan ook een overeenkomst met de gemeente gesloten met afspraken voor betaalbare woningen, duurzaamheidsmaatregelen als energieneutrale woningen, WMO-maatregelen en dergelijke. En Schippers Architecten uit Den Haag en TLU Landschapsarchitecten uit Utrecht werken het plan samen uit. De raad beslist nog over de bestemmingsplanwijziging die nodig is, zodat het plan hopelijk door kan gaan. 

In gesprek met de buurt

Voor de omgeving en belangstellenden hebben we in maart 2019 een inloopbijeenkomst georganiseerd. We hebben het plan toegelicht en vragen en opmerkingen geïnventariseerd. Hierna zijn we ook met direct omwonenden in gesprek gegaan. Deze inventarisaties hebben ertoe geleid dat we het plan nog hebben aangepast.

In gesprek met de buurt

Nieuw achterpad

Een voorbeeld hiervan is de zorg over de bestaande waterproblematiek in de achtertuinen van de Wickenburghselaan die grenzen aan Wickengaard. We hebben gezamenlijk naar een oplossing gezocht. En het plan aangepast met een nieuw achterpad tussen de tuinen van de Wickengaard en de tuinen van de bewoners. In dit achterpad komt een grote afvoerbuis. We hebben meteen ook afspraken gemaakt over het beheer van deze voorziening.

Bomen adopteren

Een ander voorbeeld is dat we de tweelaagse woning met een kap ter hoogte van de percelen van Jonkheer Ramweg 28-28a hebben omgezet naar een vrije kavel met een maximale bouwhoogte van een laag met kap. Dat de perenboomgaard zou verdwijnen, ging veel mensen na aan het hart. We hebben nu het doel om een aantal bestaande bomen uit de boomgaard terug te plaatsen. Een aantal omwonenden wil deze bomen 'adopteren'.

Bomen adopteren
Zo zijn we hard aan het werk om er een mooie wijk van te maken, een fijne aanvulling op de woningbouw in Schalkwijk, met hart voor de omgeving.
Ronald Overbeek Projectontwikkelaar
Zo zijn we hard aan het werk om er een mooie wijk van te maken, een fijne aanvulling op de woningbouw in Schalkwijk, met hart voor de omgeving.

Ben je benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van Wickengaard?

Meld je aan als belangstellende en blijf automatisch op de hoogte.

Aanmelden