07 juli 2021

Goed nieuws over Wickengaard!

Het bestemmingsplan Wickengaard is in de gemeenteraad van 17 juni jl. vastgesteld. Uiteraard is Dura Vermeer hier erg blij mee.

Goed nieuws over Wickengaard!

Het bestemmingsplan Wickengaard is vastgesteld

Het bestemmingsplan Wickengaard is in de gemeenteraad van 17 juni jl. vastgesteld. Uiteraard is Dura Vermeer hier erg blij mee. Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien in het gemeentehuis. Dit is mogelijk tot en met donderdag 5 augustus 2021 (zes weken). In deze periode kan men bij een bezwaar tegen het besluit nog een beroep indienen bij de Raad van State. 

Hoe nu verder? De voorbereidingen voor het plan gaan gestaag door. Als alles meezit start de verkoop van deze 32 woningen nog eind dit jaar.   

Voordat de bouw aanvangt dient Dura Vermeer als eerste het terrein geschikt te maken. Het terrein dient hiervoor eerst een periode van ongeveer een half jaar voorbelast te worden met een zandlaag. Dit wordt op de bestaande grondlaag aangebracht. Hiervoor zullen de bomen verwijderd moeten worden. Het streven is om een deel van de bomen te behouden en later terug te plaatsen in het plan. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden nog dit jaar worden uitgevoerd.   

 

Een mooie zomer gewenst!

Voor nu zien we een heerlijke zomer voor ons. Wat vroeger normaal was, waarderen we nu des te meer. Gewone dingen voelen als een uitje, en nieuwe plannen maken als grote avonturen. Vier met elkaar deze zomer dit nieuwe gevoel van vrijheid. En wil je nu echt je verhuisplannen doorzetten en wonen in Wickengaard? Houd je mailbox dan goed in de gaten, zodat je niets mist. Wat je ook gaat doen, maak er een mooie zomer van en tot gauw!

Een mooie zomer gewenst!