25 mei 2021

Update project Wickengaard

Er wordt veel naar gevraagd… 'is er al nieuws omtrent het project Wickengaard?’

Update project Wickengaard

Update Wickengaard

Om verder te kunnen met de ontwikkelingen van het plan dient de gemeenteraad eerst de aanpassingen op het bestemmingsplan goed te keuren.

Dura Vermeer heeft eind vorig jaar het concept bestemmingsplan ingediend en dat is ter inzage gelegd. Hierop is een aantal zienswijzen ingediend bij de gemeente. De gemeente heeft naar aanleiding van de ingediende zienswijzen een nota van inlichtingen opgesteld waarop antwoord wordt gegeven op deze zienswijzen.

Op dinsdag 1 juni a.s. is binnen de gemeente de gelegenheid om in te spreken tijdens het rondetafelgesprek. Op donderdag 17 juni a.s. wordt het bestemmingsplan Wickengaard behandeld in de gemeenteraad. Bij een positief besluit (vaststelling van het plan) in de gemeenteraad kan de verkoop van de woningen en appartementen verder voorbereid worden.

De verwachting is dan dat nog deze winter de verkoop start van de 32 woningen in Wickengaard.

Het is nog even spannend, maar we kijken uit naar een positief besluit.

Benieuwd naar de ontwikkelingen?

Ja, houd mij op de hoogte!